ULTRA MD là dầu nhờn động cơ 4 kỳ diesel và xăng 4 thì chất lượng cao. Dầu nhờn được pha chế với một dải độ nhớt rộng, phù hợp cho các đọng cơ diesel và xăng 4 thì nén nạp tự nhiên. Tương thích với các loại động cơ hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết ở Việt Nam.