SOLUBE HIVOLT 99 là dầu gốc khoáng, không chứa các chất ức chế dùng cho máy biến thế, biến trở và các bộ ngắt dòng. Được sản xuất từ dầu gốc khoáng chất lượng cao và phụ gia chống oxy hoá, nhằm cung cấp thời gian sử dụng dài và điện môi mạnh.