Solube Therm là loại dầu tải nhiệt tuần hoàn có tính ổn định oxy hóa cao và bền nhiệt.

Công dụng:

  • Dùng trong các hệ thống truyền nhiệt kín với nhiệt độ bề mặt lên tới 200oC.

Tính năng:

  • Khả năng truyền nhiệt hiệu quả nổi bât nhờ đặc tính bền nhiệt và chống oxy hoá ở nhiệt độ cao.
  • Điểm đông đặc thấp giúp bơm dầu dễ dàng khi khởi động và khả năng lưu thông tuần hoàn tốt trong hệ thống, hạn chế đóng cặn và những điểm nóng cục bộ.
  • Độ nhớt thích hợp và độ dẫn nhiệt cao, đảm bảo hiệu quả trong quá trình tải và truyền nhiệt.