Solube Circulating Oil là dầu tuần hoàn turbin nổi bật với khả năng chống oxy hóa và chống rỉ.

  • Dầu tuần hoàn turbin nổi bật với khả năng chống oxy hoá và chống rỉ.
  • Dầu bôi trơn turbin hơi nước, máy nén, hệ thống thuỷ lực, hộp giảm tốc.
  • Bôi trơn các thiết bị công nghiệp cần độ sạch và thời gian sử dụng lâu dài.