Refrigenation Compressor Oil C là loại dầu máy nén lạnh cao cấp được sản xuất từ các loại dầu khoáng tinh chế theo phương pháp đặc biệt, có điểm đông đặc thấp, phù hợp với các công dụng ở nhiệt độ thấp.

Tính năng:

  • Nhiệt độ đông đặc thấp ngăn dầu khỏi bị tách sáp ở các bộ phận có nhiệt độ thấp, các bộ phận điều tiết và đường ống làm lạnh.
  • Ổn định oxi hoá và ổn định nhiệt cao tại cửa xả máy nén.
  • Trơ với các tác nhân lạnh.
  • Ít tạo bọt.