INDURA là dầu công nghiệp được pha chế từ dầu gốc Parafinic và phụ gia tăng chỉ số độ nhớt (VI) hỗ trợ, đảm bảo khả năng bôi trơn và bảo dưỡng thiết bị công nghiệp; chống lai sự “đặc quánh” khi nhiệt độ thấp và tăng cường tính làm kín, khít của hệ thống vận hành các thiết bị công nghiệp.