HIMAZ AW là loại dầu thủy lực tuần hoàn đa dụng cao cấp, hoạt động rất hiệu quả trong hệ thống thủy lực. Được pha chế với các thành phần dầu gốc, phụ gia hỗ trợ thành phần chứa ZDDP cao cấp của Mỹ.

HIMAZ AW nổi bật với tính năng chống mài mòn, chống gỉ, chống oxy hóa tuyệt hảo, phù hợp với mọi điều kiện hoạt động của hệ thống thuỷ lực.