Dầu chống gỉ RUST BAN 368 (Chất chống gì loại bay hơi dung môi)

Công dụng:

  • Tạo màng dầu bảo vệ các tấm, dải thép cán nguội và các chi tiết ở điều kiện bảo dưỡng trong mái che.
  • Phù hợp với việc sử dụng bảo vệ các bề mặt bên trong của máy hay sử dụng như dầu động cơ trong quá trình chạy thử nghiệm.